top of page

EĞİTİM ÖĞRETİM MODELİMİZ

Örnek Final Kursu’nda okul müfredatının yanı sıra sınava hazırlık kursları da yer almaktadır.
Akademik başarıyı ön planda tutan, kaliteli ve sıcak bir eğitim yuvası olan Örnek Final Kursu'nda sadece öğretmeye değil, öğrenmeyi öğretmeye; ezberciliğe değil anlamaya, analiz ve sentez yapabilmeye; başarısızlığı değil, başarıyı ölçmeye; tek kaynağa değil, çok farklı kaynaklara; zorlamaya değil, istekli olmaya, istek yaratmaya; korku ve otoriteye değil, sevgiye ve demokratik olmaya önem verilir.


Sınava hazırlık konusunda deneyimli öğretmen kadrosunu bünyesinde barındıran Örnek Final Kursu’nda öğrencilere bilgiyi depolamaktan çok ona erişme ve kullanma yolları öğretilir. Öğrencilerin okumayı, araştırmayı, keşfetmeyi zevk haline dönüştürmesi, dürüst, değerler bilinci taşıyan, sorumluluk sahibi, özgüveni yüksek, kişisel yeteneklerinin farkında olan, kendisiyle barışık, çevreyle uyumlu, değişime açık, yeniliğe istekli, ülkesini çağdaş medeniyet düzeyinin üzerine çıkarmayı hedefleyen bireyler olarak yetişmesi
hedeflenmektedir.

bottom of page